Wednesday   January  27,  2021 HOME   |   CONTACT US   |    LOGIN   
 About Us
Member Services
Activities
Member Forum
Publications

 Announcements
 2020 Activities
 2019 Activities
 2018 Activities
 2017 Activities
 2016 Activities
 2015 Activities
 2014 Activities
 The 20th Anniversary
 2013 Activities
 2012 Activities
 2012 Photos
 2011 Activities
 2011 Photos
 2010 Activities
 2010 Photos
 2009 Activities
 2009 Photos
 2008 Activities
 2008 Photos
 2007 Activities
 2007 Photos
 2006 Activities
 2006 Photos
 2005 Activities
 2005 Photos
 2004 Activities
 2004 Photos
 2003 Activities
 2003 Photos
 The 10th Anniversary
 2002 Photos
 2001 Photos
 2000 Photos
 1999 Photos
 
 
2004 Interest Group Activities
[ Chinese Version ]   [ 2004 Activities ]

Interest Groups (Leaders) Interest Groups (Leaders)
1. Share & Investment (Zhen-jia WU) 7. Gardening (Ling ZHANG)  
2. Basketball (Kefei ZHANG) 8. Soccer (Yuelong MIAO)
3. TaiJi Group 1 (Aiwu LI) 9. Cooking (Zongli XIE)
4. TaiJi Group 2 (Sheng LI) 10. Non-Family Oriented (Yu Huang, Rebecca CHEN)
5. Walking (Yibing CHENG) 11. Dancig (Yue-ying WANG)
6. Choir/Singing (Guimin LIU) 12. Badminton (Xiang ZHOU)
 
No Date/Venue Organiser(s) More Info
 Share & Investment Group
  How to subscribe Zhen-jia WU Info
  Cooking Group
  News
   
1) Cooking group party
Sat 10 Jul 2004
Endeavour Hills
Zongli XIE Info 1    2
Photos    Summary
  Dancing Group
1) Aerobics Dance
Time and place
Yue-ying WANG Info   2
2) Dance Notice Yue-ying WANG  
3) Dance Notice Yue-ying WANG  
4) 06/06/2004
Summary and New Announcement
Yue-ying WANG  
5) 25/06/2004
Important Dance Notice
Yue-ying WANG  
6) 31/07/2004
Darcing Parth and Tutoring
Yue-ying WANG  
7) 06/11/2004
Summer Dance
Yue-ying WANG  
  Gardening Group
  News
   
1) 05/06/2004
Rose Pruning Seminar
Garden World
Ling Zhang Info 1
2) 31/07/2004
July Activity
Wheelers Hill
Ling Zhang Info 1    Photos
3) 31/10/2004
Spring Outing
The National Rhododendron Gardens, Olinda
Ling Zhang Info 1    2    Photos

Top